มีความสุขหรือเปล่า - BlackHead

 

เพลงโปรด เวลาอ่อนแอ

ผู้ชายขี้ขลาด....

posted on 25 Mar 2009 12:13 by beauty-pinn

เมื่อคนรักกัน ก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดการเลิกรา

การเลิกรา จะทำให้คนสองคน ยังมองหน้ากันติดส่วนหนึ่ง

มันก็เกิดจากเหตุผล และ วิธีที่เราเลิกกัน

แต่วิธีที่เราคิดว่า งี่เง่าที่สุด และขี้ขลาดที่สุด

คือ การที่ทำเงียบไป ไม่มีโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูดอะไร

ไม่มีโอกาสให้อีกฝ่ายได้แก้ตัว

ไม่รับโทรศัพท์ หรืออะไรทั้งสิ้น

ก็เข้าใจนะ ว่าคุณไม่อาจทนฟังใครสักคนฟูมฟาย

หรือไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด

แต่มันเป็นวิธีที่เห็นแก่ตัวที่สุด

และขี้ขลาดที่สุดที่ไม่กล้วเผชิญหน้ากับความจริง

ถ้าเป็นไปได้ อย่าทำร้ายคนที่เคยรักกันด้วยวิธีนี้เลย..จริงๆ